Montessoriskola är oförstående till anmälan

Skövde Montessoriskola får kritik av Skolverket efter att en mamma anmält att hennes 8-åriga dotter blivit utfryst och mobbad. Det berättade vi om under måndagen.

Skolans rektor är frågande till att beslutet fattades utan att skolverket besökt skolan.

Montessoriskolan skriver nu en likabehandlingsplan och lämnar i höst in den till Skolverket och där tas mobbningsfrågor upp.

Anita Romlin är rektor på Montessoriskolan och säger till Sveriges radio Skaraborg att hon trots skolverkets kritik är oförstående till anmälan, men att de nu kommer att dokumentera samtal mellan skolans personal och föräldrar i större utsträckning för att i efterhand kunna kontrollera vad som sagts och när det sagts.

Anita Romlin säger också att hon gärna skulle ha sett en inspektion av Skolverket innan de fattade sitt beslut. Hela handläggandet har skett pappersvägen och det enda telefonsamtalet med Skolverkets handläggare har skett på skolans initiativ.