Lunnekullen blir regeringssak

Tibros kommunledning vill överlåta till regeringen att avgöra vem som har rätt , kommunen eller försvarsmakten, när det gäller placeringen av den stora vindkraftparken på Lunnekullen, mellan Tibro och Karlsborg.

Max Olsson, chef för bygg-miljö i Tibro menar att Lunnekullen är en lämplig plats för en vindkraftpark.

Medan svensk försvarsmakt å sin sida menar att vindkraftverken skulle störa militärens flygverksamhet i området.

Max Olsson säger till Radio Skaraborg att han upplever att försvarsmakten är ”svår att diskutera med” eftersom den håller fast vid sitt nej.

Kommunen vill därför be regeringen om en så kallad tillåtlighetsprövning.