Ny lag tvingar skaraskola byta skolavslutning

Skolorna i Skaraborg funderar just nu på hur eller kanske mera var skolavslutningen ska firas. Förra året kom nämligen den nya likabehandlingslagen som innebär problem med att hålla skolavslutningar i kyrkan.

- Det är en lag som förhindrar diskriminering och tar upp trosuppfattning som en del i det, säger Birgitta Jansson, tillförodnad förvaltningschef för barn- och utbildningsförvaltningen i Skara kommun.

Enligt den nya lagen så stoppas skolavslutningsfirande i kyrkan om en elev på skolan har en annan trosuppfattning än den i den aktuella kyrkan. Allt för att ingen ska känna sig diskriminerad eller påprackad en annan religion.

Den nya lagen har inneburit mycket arbete för skolorna då det på mindre orter kan vara problem att hitta en alternativ lokal som är stor nog.

Skippar domkyrkan
En av skolorna i Skara kommun som tvingats byta lokal för skolavslutningen är Källeskolan, där kommer man istället för att fira i domkyrkan hålla till i Fornbyn. Men i Skara finns också tre skolor som trots allt att hålla avslutningen i kyrkan även i år.

- De har haft ett nära samarbete med föräldrarådet och kommit fram till att det på de inte finns barn med annan trosuppfattning och då är det ju inte ett problem, säger Birgitta Jansson.