400 Älgaråsbor kan få nytt kranvatten

Töreboda kommun planerar att bygga en ny dricksvattenledning från Hova vattenverk till de cirka 400 boende i Älgarås.

Orsaken är att dricksvattnet i Älgarås försämrats de senaste åren, och nu innehåller för höga halter av järn och mangan.

I dag får Älgaråsborna sitt dricksvatten från det egna vattenverket i Älgarås. Tekniska kontoret i Töreboda kommun vill istället köpa vatten från Hova i Gullspångs kommun.

En ny vattenledning från Hova beräknas kosta fem miljoner att bygga.

I juni väntas kommunfullmäktige i Töreboda ta ställning till förslaget. Politikerna i tekniska nämnden har redan sagt ja.