Karlsborg vill få bort strandskydd för att bygga bostäder

Karlsborgs kommun vill att länsstyrelsen upphäver strandskyddet vid Hästboudd för att kunna bygga bostäder där. Alla marker som ligger invid sjöar och andra vattendrag omfattas av strandskyddet och därför blir det Länsstyrelsen som avgör.

Strandskyddet rör inte bara djur och natur på land och i vattnet utan också oss och vår egen möjlighet att njuta av naturen.

Vi ska alla kunna röra oss fritt enligt allemansrätten och ohindrat kunna nå ned till vattnet utan att känna att vi passerar över någons altan. 

Eftersom markerna är potentiella attraktiva villatomter så vill många ha dispens från bestämmelserna och många kommuner vill ha skyddet helt upphävt, som i Karlsborgs fall på Hästboudd.

Inte omöjligt
I vissa fall är det möjligt. Om bara detaljplanen visar att byggnader och bryggor placeras på ett sätt som Länsstyrelsen kan godkänna.

I Karlsborg är det aldrig särskilt långt till stränder eller båtplatser. Det smala sundet omges av Vättern och Bottensjön.

- Men att kartan ser ut så är inget argument för att automatiskt upphäva strandskyddet. Skulle det vara så kan ständerna exploateras så snabbt att det helt plötsligt finns få tillgängliga stränder, säger Kristina Höök Patriksson.