Utredning om räddningsskolan i Skövde får hård kritik

Utredningen om Räddningsverkets framtid får hård kritik från bland annat Skövde kommun.
Utredaren har föreslagit att räddningsskolan i Skövde med 85 anställda ska läggas ned på grund av att övningsfältet inte kan expandera.
Men i själva verket är övningsfältet i Skövde på 125 hektar, vilket är större än något annat i landet.

Konflikten består i att utredaren av den nya krismyndigheten inte alls har samma syn.

Enligt utredningen är bland annat skolan i Skövde möjlig att lägga ned. I regionen mellan Göteborg och Stockholm anses möjligheterna goda att privata intressenter ska ta över räddningsskolans verksamhet istället.

– Trovärdigheten för hela utredningen minskar. Vi har ju det största övningsfält med största utvecklingsmöjligheterna, menar kommunalrådet Leif Johansson (c) i Skövde.

Skolchefen Mona-Lena Beckman i Skövde är mycket kritisk och kräver en fördjupad utredning av konsekvenserna av en nedläggning.

– Jag är fruktansvärt upprörd att man inte satt sig in i sakfrågan, säger hon.