Kapten vid K3 i Karlsborg riskerar avsked

En kapten vid Livregementets Husarer (K3) i Karlsborg, som dömts till två månaders fängelse för misshandel av sin fru, anmäls till Försvarsmaktens personalansvarsnämnd.

Regementet K3 uppger sig inte längre ha något förtroende för officeren.
Han riskerar därför att avskedas om domen vinner laga kraft.