Just nu

S tar strid för hotade räddningsskolorna

Den hotande nedläggningen av räddningsskolorna i bland annat Skövde blir nu en politisk stridsfråga.

Socialdemokraterna i försvarsutskottet säger nej till nedläggningsförslaget. Det säger Monica Green, riksdagsledamot från Skövde.

Utredningen om en ny krismyndighet sågas nu även från den socialdemokratiska oppositionen. Det framgår efter samtal i den socialdemokratiska grupen i försvarsutskottet. 

I vart fall säger man nej till den delen som handlar om nedläggning av utbildningar. Vad socialdemokraterna vill ha är effektiviseringar på myndighetsnivå.

- Vi vill behålla alla räddningsskolor. Vi tror att risk och säkerhet är ämnen som det kommer att behövas mer utbildning i framtiden. Att lägga ned och överlåta till privata aktörer är fel väg, menar Monica Green.

Utredningen är ute på remiss fram till hösten och socialdemokraterna vill nu agera snabbt och visa var man står. Om oppositionen i riksdagen får stöd av fler kan förslaget stoppas, menar Monica Green.