Skövde söker vårdplats hos grannkommunerna

Skövde kommun söker nya korttidsplatser för färdigbehandlade patienter som skrivs ut från sjukhusen.
Men omvårdnadsnämnden planerar inte att bygga egna korttidsavdelningar. Hoppet står istället till den privata marknaden - eller till grannkommunerna.

- Vi vill sondera terrängen och se efter om det finns privata aktörer eller grannkommuner som kan inackordera Skövdebor, menar Katarina Johansson, moderat ordförande i omvårdnadsnämnden i Skövde.

Den kommunala vårdapparaten räcker helt enkelt inte till. Varje år tvingas kommunen att betala stora pengar enbart på grund av att medborgare förvandlas till överliggare på sjukhusen - trots att de är färdigbehandlade och formellt sett är utskrivna.

Med tanke på att äldre skövdebor redan står i kö till de traditionella äldreboendena så är det ändå svårare att skaka fram platser där nyutskrivna patienter kan få rehabilitering efter en sjukhusvistelse.

Katarina Johansson hoppas i första hand på att kunna hyra in skövdebor i grannkommunerna - men korttidsplatser i privat regi kan också vara en lösning.

- Vi vill se om det finns bolag som kan vara intresserade, säger hon.