Cementas skadliga utsläpp ökade under förra året

Cementas fabrik i Skövde släppte ut 365 000 ton koldioxid i luften förra året.
Det är mer än 10 procent över den gräns som utsläppsrätten gav rätt till.
De miljöskadliga utsläppen kommer dessutom att fortsätta öka under de kommande åren.
Trots detta drabbas företaget i praktiken inte alls av några ekonomiska sanktioner.

Trots regeringens ambition att minska den svenska industrins utsläpp, så blev det totalt sett en ökning av koldioxidutsläppen istället.
Cementa är en av orsakerna. I goda tider ökar produktionen - och föroreningarna.

En viktig orsak till detta är att ugnarna i fabriken eldas med kol. Att helt byta till miljövänliga alternativ är för dyrt, tycker företaget. Kol är såpass billigt att det helt enkelt inte går att byta bort.

- Vi kan inte gå över helt och hållet till att elda med miljövänliga bränslen. Kostnaden är för hög, säger Cementas tekniske chef Anders Lyberg. 

Billigt att överskrida gränserna
När Cementa nu överskridit sina utsläppsrätter blir den enda effekten att företaget måste köpa nya. Priset är inte särskilt högt. Tillgången på utsläppsrätter i Sverige har varit så stor att priset sjunkit till nästan noll. Den som överskridit gränsen kommer billigt undan, medger Anders Lyberg på Cementa:

- Det blir billigt för oss att köpa de extra utsläppsrätter som behövs, medger han.

Christoffer Green, ordförande för miljöpartiet i Skövde, skakar på huvudet åt systemet. Han anser att systemet med utsläppsrätter inte fungerar som det var tänkt eftersom kryphålen är så många. Luckorna utnyttjas friskt av företag på olika håll i världen.

– Man kan till exempel hugga ner skog och sedan plantera om den så får man nya utsläppsrätter.  

Vill ha bort Cementa
Christoffer Green menar att Cementa i Skövde är en miljöbov som borde försvinna, inte bara på grund av koldioxidutsläppen utan också annan nedsmutsning som man anser företaget gör sig skyldig till:

– Cementa har en ganska stor påverkan på vår närmiljö. Billingebergets naturmiljöer är unika och att Cementa så pass lättvindigt och utan några konsekvenser får utnyttja de resurser som ändå är så begränsade tycker jag är mycket negativt.