Falköpings kommun sålde familjens tomt

En familj i Falköping kräver kommunen på uppemot 40 000 kronor.
Orsaken är merkostnader som familjen fått när kommunen sålde familjens tingade tomt till ett husföretag.

Det var den 10 maj i fjol som familjen reserverade en av de nya tomterna på Vilhelmsro för ett villabygge. 
 När familjen ett halvår senare kontaktade kommunen fick de överraskande beskedet att tomten redan sålts till hustillverkaren Värsåsvillan.
Familjen fick istället reservera en större hörntomt på samma gata.

Kommunen erkänner felet
Den betydligt större hörntomten innebär att familjen nu tvingas läggas ut merkostnader på plantering av häckar, mer marktegel, högre arkitektarvoden och utfyllnad av tomten med jord och andra material. Dessa kostnader uppskattas till cirka 50 000 kronor. 

Hittills uppges kommunledningen ha gått med på att familjen slipper att betala en dyrare tomtavgift än för den mindre tomt de utlovats först. Kommunen har också erbjudit 20 000 kronor för extrakostnaderna, men familjen vill ha dubbelt så mycket. 

Stadsarkitekten har medgett att kommunen har begått ett fel i tilldelningen av tomter och frågan om ersättning ska nu avgöras av politikerna i kommunstyrelsen.