Postlådeadresser kan försena polisen på landsbygden

Polisen i Västra Götaland hittar inte alltid direkt till alla adresser, som de larmas till utanför tätorterna.
Orsaken är att adresserna inte finns i polisens databas.
– Vi vet inte hur många adresser som saknas. Det är ju inte bra att vi försenas på det här viset, säger Gunilla Gevréus, tillförordnad chef för Polisens Länskommunikationscentral i Göteborg.

Polisen har länge känt till att de som har postlådeadresser inte finns i deras databassystem. Det betyder att polisbilarna inte exakt kan avgöra var den som larmar bor, eftersom det inte finns en direkt koordinat.

Nu lägger kommunerna om från postlådeadress till landsortsadresser.

Polisen i Västra Götaland har 547 000 adresser i sitt databassystem. Hur många som saknas är inte känt.

– Efter årsskiftet hoppas att det här är löst. Då hoppas jag att vi inte ska köra fel längre, säger Gunilla Gevréus.