Skövdepojke drabbad av EHEC visar provsvar

Den pojke i tonåren från Skövdetrakten som insjuknade i slutet av april efter att ha druckit opastöriserad mjölk ser ut att ha drabbats av den farliga bakterien EHEC.
Det visar de första analysresultaten av de prover på mjölken och avföringen, som skickats till Statens Veterinärmedicinska Anstalt (SVA).

Svaren är misstänkt positiva till EHEC.

Men för att det definitivt ska bli klarlagt att pojken drabbats av EHEC ska SVA inom kort fortsätta sina analyser.

Prover ska också skickas till Smittskyddsinstitutet för en djupare analys av vilken typ av EHEC som kan finnas i den aktuella djurbesättningen.

Pojken drabbades av kraftiga blodiga diaréer, men har nu fått lämna Kärnsjukhuset i Skövde, uppger smittskyddsläkare Peter Nolskog.