Skolfoton i Tidaholm avgörs i domstol

Fotograferingen av skolbarn i Tidaholm har lett till en rättslig tvist.
När kommunen hade tecknat avtal med ett företag om skolfotograferingen, så valde ett annat företag att överklaga beslutet till domstol.

Att få fotografera eleverna i Tidaholm är ett populärt uppdrag.

När kommunen gjorde en gemensam upphandling av all skolfotografering under tre års tid, så var det fem företag som lade in sina anbud.

Svenska Klasskort AB vann anbudet, som är värt ungefär tre miljoner kronor.
Men nu har Svenskt Skolfoto överklagat beslutet. Det hävdar att Svenska Klasskort kommer att ta ut en avgift som inte syns i offerten.

– En omöjlighet, säger kommunens inköpssamordnare Jan-Ove Piehl i Tidaholm.

Nu ligger frågan om vem som ska få ta klasskorten i Tidaholm hos Länsrätten, som måste säga sitt innan det kan bli någon skolfotografering.