Tibro vill bygga båtplatser och bad vid Örlen

Tibro kommun ansöker hos Miljödomstolen i Växjö om att få bygga en småbåtshamn och en badplats vid Fagersanna vid sjön Örlens sydvästra del.

I området planerar kommunen ett nytt bostadsområde med cirka 70 tomter för villor och småhus.

Tibro kommun bedömmer att tillgången till bad- och båtplats är viktig för de som vill bosätta sig här.