Bostadsbolag i kris kan tvingas riva hus

Två hyreshus med totalt 63 lägenheter i Hova kan komma att rivas för att lösa den ekonomiska krisen i Gullspångsbostäder.

Förslaget kommer från politikerna i kommunledningen, och ska avgöras av kommunfullmäktige innan det kan genomföras.

De aktuella fastigheterna ligger på Vibylundsvägen i Hova.

Ekonomin i Gullspångsbostäder är så dålig att det har varit tal om att försätta bolaget i likvidation.