Nysvenskar blir jordbrukare

I Falköping har man kommit fram till att nyblivna svenskar kan integreras i det svenska samhället genom jordbruksnäringen. Flyktingar och andra utlandsfödda har med sig en bred jordbrukskompetens som behövs och samtidigt kan bli en biljett in i svenska samhället.

- Vi vill se vad de nya svenskarna kan tillföra i jordbruket och tvärtom, säger landsbygdsutvecklare Niklas Fällström.

Det är framför allt den äldre generationen flyktingar som har gröna fingrar, vana som de är vid att jobba med jorden i sina hemländer. De är därmed en given målgrupp i projektet grön integration i Falköping.

Äldre kunskaper
- Många kan odla grönsaker och sköta djur men deras kunskaper skiljer sig mycket från svenska lantbrukares som har mer avancerade metoder, säger Jutiar Chalabi som varit projektassistent i studien.

Niclas Fällström konstaterar att de utlandsfödda måste skolas in i det regelverk som kringgärdar jordbruk och livsmedelsproduktion i Sverige för att inte tala om företagande. Sedan är det naturligtvis språket och körkort.

- När man ska ta sig runt på landsbygden måste man kunna köra bil.