800 tyckare samlades i Lidköping

I helgen samlades 800 ungdomar från hela landet till en stor åsiktsfestival i Lidköping - Urix. Jonas Georgsson, ordförande för Gemensam Framtid, menar att Urix kan lära unga med engagemang att debattera och föra fram sina åsikter.

Många unga upplever i dag att politiker och andra vuxna som bestämmer inte lyssnar på dem eller tar deras åsikter på allvar.

På Urix, före detta ungdomsriksdagen, fanns möjlighet för de 800 ungdomarna från hela landet att öva sej i att debattera, diskutera och ta upp frågor som berör dem. Förhoppningen är att de sen ska kunna påverka sina politiker på hemmaplan för att stärka ungas rättigheter.

Diskussionsämnena är bland annat demokrati och diskriminering.  Malin Nordström och Sara Eriksson från Umeå valde en workshop som handlade om flyktingars situation.

- Vi fick sätta oss in i flyktingars situation och vi tänker ta med våra kunskaper hem och berätta för så många som möjligt.