Otterbäcken ska bli mer attraktivt

Satsningen på Otterbäcken i Gullspångs kommun fortsätter under året.

Målet är att göra Otterbäcken till en mer attraktiv ort att bo i och i år finns planer på att göra en lekpark, börja upprustningen av strandpromenaden och dessutom lägga pengar på datorer i skolan i Otterbäcken.

Totalt handlar det om satsningar på 550 000 kronor som Gullspångs kommun står för.