Fler älgar bör skjutas i Lidköping

På många håll har antalet älgar minskat, så även i Lidköping, där jägarna har dragit ner rejält på jakten.

Men i trakterna runt Tranum är problemet det motsatta, där vill lantbrukarna tvärtom öka avskjutningen av älgar.

Ronald Svensson är jägare och lantbrukare i Tun och han tycker att jaktfördelningen borde vara mer anpassad efter var älgarna finns.

- Vi hävdar att där älgen finns där ska det jagas och i de skogar där älgen är borta jagas det inget. Det är rätt logiskt, tycker han.

Totalt sett har älgbeståndet minskat i Lidköpings kommun och därför ska också färre älgar skjutas vilket ställer till med problem för de boende i trakterna runt Tranum, Gillstad, Lavad och Tådene. För där har älgarna tvärtemot i resten av kommunen blivit flera och orsakar stora skador på markerna.

- Vi har skador i hela området, det verkar som älgarna trivs mycket bra på våra marker. Det säger Ronald Svensson, jägare och lantbrukare på Orrevalla i Tun.             

- Nu vill väcka en debatt om hur älgen bör jagas i framtiden, tillägger han.