Bönder får pengar av Jordbruksverket

Enligt en dom i Högsta domstolen ska Jordbruksverket betala tillbaka pengar till ett tusental lantbrukare som felaktigt krävts på dröjsmålsränta för att de varit sena med att återbetala omställningsstöd.

Ett 50-tal lantbrukare från Skaraborg finns bland det tusental lantbrukare som nu ska få dela på sammanlagt 19 miljoner kronor.