Skolor i Gullspång hotas - Det föds för få barn

Om sex år kommer Gullspångs kommun bara att kunna fylla en enda nybörjarklass med skolbarn. För i fjol föddes färre än 30 barn i hela kommunen. Om trenden inte bryts tvingas kommunen lägga ner någon av skolorna.

- Samtliga barn skulle lätt få plats i en enda skola, och vore vi inte Gullspångs kommun så skulle vi nog inte tveka, säger kommunchef Hans Sandén.

I Gullspångs kommun är det något av en grundbult att det ska väga någorlunda jämnt mellan de båda centralorterna Gullspång och Hova vad gäller kommunal service.

- Vi kommer nog även framledes ha kvar en skola i Hovadelen av kommunen, men vad som händer i Otterbäcken blir avgörande, säger Hans Sandén.

Otterbäcken
Otterbäcken är det kort politikerna satsar pengar på, inte minst i hopp om att det sjönära boendet då ska locka till sig just barnfamiljer.

- Jag tror att vi kommer lyckas med det projektet. Vi måste lyckas, för annars kommer vi tvingas att lägga ner någon skola, säger Folkpartisten Klas Ljungberg i barn och utbildningsutskottet.

Men kommunchefen Hans Sandén är mer pessimistisk vad gäller framtiden.

- Det måste bli radikala förändringar i befolkningsutvecklingen, annars har vi en enda skola kvar i Gullspång om tio år.