Hjobagarns anställda kör i trasiga bilar

Fackförbundet livs vill att arbetsmiljöverket gör en granskning av chafförernas arbetsmiljö på Hjobagaren. Livs skyddsombud Stefan Björnberg menar att chafförernas arbetsmiljö inte är acceptabel, bland annat pågrund av att lastbilarna inte håller måttet.

- Det mest anmärkningsvärda var väl att en av lastbilarna helt saknade parkeringsbroms och föraren tvingades lägga i en växel när bilen stod still, säger Stefan Björnberg.

Anställda på Hjobagarn kontaktade skyddsombudet, eftersom de upplevde att underhållet av lastbilarna och färdskrivarna inte fungerar.

- Chafförerna får ju själva stå till svars om de blir stoppade av polis, men få vågar säga ifrån utan kör ändå.

Dålig luft
Vid besöket kunde Stefan Björnberg också konstatera att ventilationen i lokalerna är dålig, trots att det skulle ha åtgärdats tidigare, eftersom det har varit problem med ventilationen länge. Han säger att det har varit problem med arbetsmiljön tidigare.

- Det har varit underhållet som brustit, trasiga brytare och dåliga elledningar och liknande och jag tror det beror på att ledningen för företaget sitter för långt från verksamheten där borta i Göteborg.

Arbetsmiljöverket
Nu har Stefan Björnberg begärt hjälp av Arbetsmiljöverket.

- Forhoppningsvis kommer de ut och tittar på hur det ser ut.

Ledningen för Sverigebagarn, som äger Hjobagarn, säger att det har varit en del problem med underhållet av lastbilar, men att det är åtgärdat nu.