Skövdes unga brottsligar nekas ungdomstjänst

Skövde kommun klarar inte att ordna ungdomstjänst för unga brottsligar och bryter därför mot lagen, enligt Skövde tingsrätt. Bristen upptäktes i samband med att en 15-årig pojke stod inför rätta misstänkt för misshandel och åklagaren yrkade på ungdomstjänst.

Domaren i målet, Dan Sjöstedt, är mycket kritisk och menar att det är en mycket viktig del av dom straff som unga kan dömas till som saknas i Skövde.

Socialnämndens ordförande i kommunen hergus palmqvist, säger till Skaraborgs Allehanda att kommunen haft problem att ordna handläggare och tillsyn och därför inte kunnat ordna ungdomstjänster.