Besparing på 40-tal tjänster inom vården i Skövde

Det finns planer på stora besparingar inom den kommunala vårdsektorn i Skövde inför nästa år.
Det kan bli besparingar på drygt 20 miljoner kronor eller 40-50 tjänster.
Susanne Johnsen på vårdförbundet i Skövde är orolig för ytterligare besparingar och tycker att det är knappt med personal redan i nuläget.

- Det är tung arbetsbelastning och eftersom vi har haft nedskärningar tidigare så är vi hemskt rädda för att patientsäkerheten äventyras, säger Susanne Johnsen.

Det har gått cirka tre år sedan man senast genomförde större besparingar inom den kommunala vården i Skövde.

Då handlade det om en ungefär lika stor besparing i pengar och personer som nu diskuteras, drygt 20 miljoner och uppemot 50 tjänster.

Om man ska genomföra de här besparingarna måste man helt skrota vissa verksamheter, anser Seija Jokela på svenska kommunaltjänstemannaförbundet SKTF.

Enligt henne så är det inte möjligt att fortsatt bedriva den verksamhet som man har idag med de planerade besparingarna.

- Nej, det går inte. Det ser jag som uteslutet, vi kan inte ha samma kvaliteten och samma vård då. Jag förstår inte hur vi ska få vården att gå runt, politikerna får ta sitt ansvar. Det säger Seija Jokela på svenska kommunaltjänstemannaförbundet SKTF.

Extra pengar behöver inte ge ökad kvalitet

I kommunen så prioriterar man nu en skattesänkning istället för att ge mer pengar till vården.

- Man kan alltid använda mängde med mer pengar i verksamheten, men det finns ingen som hittills har kunnat visa på att ökade resurser i form av tillskjutna pengar ger ökad kvalitet, säger Tord Gustafsson moderat kommunalråd i Skövde.