Sockerbruket behöver mer pengar

Sockerbruket i Lidköping som har byggts om till aktivitetshus, behöver rustas för ännu mer pengar.

Kommunens fastighetsbolag begär därför att kommunen går i borgen för ännu ett lån och därmed är kommunens borgensåtagande uppe i 165 miljoner kronor.

Den borgerliga oppositionen i Lidköping påpekade redan från början att Sockerbruket skulle bli en dyr historia och begär nu att fastighetsbolaget redovisar hur finansieringen av Sockerbruket är tänkt att se ut på längre sikt.