Funktionshindrade marcherar mot diskriminering

Fortfarande 2007 diskriminerar samhället människor med funktionshinder. Därför hålls idag marshen för tillgänglighet på fyra platser i landet, Stockholm, Göteborg, Helsingborg och Askersund.

- Jag ska självklart delta för att visa att problemet finns. Jag upplever den här formen av diskriminering hela tiden, säger Sara Ytterbrink, från Unga synskadade Väst.

Fortfarande finns mycket kvar att åtgärda i det svenska samhället innan det blir tillgängligt för alla, menar Sara Ytterbrink. Och tills det är gjort vill organisationen ”marschen för tillgänglighet” få otillgänglighet klassad som diskriminering.

För synskadade är det till exempel omöjligt att komma åt informationen på vissa hemsidor eftersom tekniken inte fungerar, men också att ta en tur med kollektivtrafiken kan vara svårt 2007.

- Jag kan inte läsa tidtabellen eftersom den är för liten och eftersom bussförarna inte ropar ut hållplatserna vet jag inte när jag ska stiga av så därför vågar jag inte åka, säger Sara Ytterbrink som menar att det är viktigt att uppmärksamma att det är diskriminering.