Samarbete i Lidköping förenklar för patienter

Lidköping är först i landet med att ha slagit ihop den kommunala hjälpmedelsverksamheten med primärvårdens.
Så här långt har försöket inneburit mindre byråkrati och krångel, både för personal och för patienter.

Än så länge är den gemensamma organisationen bara ett försök. I Lidköping har kommunens och primärvårdens hjälpmedelsverksamhet jobbar tillsammans i ett och ett halvt år, och om lika lång tid ska det hela utvärderas.  

Gunilla Larsson, chef för arbetsterapin i Lidköping, gillar projektet:

– Innan blev det väldigt många missförstånd och frustration kring vem som skulle göra vad och vem man skulle ta kontakt med.

Bara fördelar
Personalen har kunnat specialisera sig mer och på så sätt har Rehab Lidköping fått högre kompetens. Dessutom fungerar ekonomin bättre - eftersom den ena handen numera vet vad den andra gör – vilket inte var fallet förut:

– Det hände en gång att två personer - jag från primärvården och Kerstin från kommunen - kom till samma dam. Jag var där för att prova ut en handskena och Kerstin kom med en toalettstolshöjare. Det skulle aldrig hända nu, Jag skulle naturligtvis ta med mig höjaren, berättar arbetsterapeuten Marianne Bengtsson och skrattar.

Hjälp i hemmet
För patienterna, den som varit sjuk eller drabbats av en olycka och behöver hjälp med träning eller att få rätt sorts hjälpmedel, är den stora skillnaden att de numera inte behöver bollas mellan olika vårdapparater. Laszlo Nemeth som kämpar för att komma upp på benen igen efter en operation, är positiv. Han får hjälp med att träna så att han kan lösa de problem som han stöter på i sitt hem:

– Sammanslagningen gör att arbetsterapeuten kan komma hem till mig och så jobbar vi med att angripa problematiken där.