Goda råd ska minska jordbrukets olyckor

Goda råd ska minska olyckorna i lantbruket. Det hoppas Jordbruksverket och Skogsstyrelsen som vill skapa ett kunskapscentrum, dit lantbrukare kan vända sej för att få hjälp och råd i sitt arbete.

Lantbruket är en hårt olycksdrabbad sektor och olyckstalen är två till tre gånger högre än i bygg- och transportsektorn, som ligger tvåa efter lantbruket på listan över de mest olycksdrabbade branscherna.

Lantbrukarna har flera farliga arbetsuppgifter, till exempel byggnadsarbete, trädfällning med motorsåg, tunga maskiner, hantering av stora djur och bekämpningsmedel.

Antalet dödsolyckor har de senaste sju åren varit i genomsnitt tolv personer per år inom skogs- och jordbruk.

Sedan 1990-talet har satsningarna på arbetsmiljön inom lantbruket minskat, men nu menar alltså Jordbruksverket och Skogsstyrelsen att lantbruksföretagen behöver hjälp och rådgivning i form av ett kunskapscentrum.