Lidköping hjälper företagare att spara energi

Jakten på energibesparing för företag leds i Lidköping av kommunens projekt Energivinsten. Målgruppen för utbildningen är små och medelstora företag.

-Det är framförallt fokus på energifrågor, att de själva ska se över sin energianvändning och se om den går att effektivisera, säger Yvonne trygg, miljöstrateg på Lidköpings kommun.

Projektet inleddes eftersom det enligt flera utredningar finns stora möjligheter för företag att spara energi.

I projektet sammanförs företagare, som träffas vid fem tillfäller och gör studiebesök på de oilka deltagande företagen.