Ytterligare åtal mot högt uppsatt militär?

Det kan snart bli ytterligare ett åtal för den generalmajor från Skaraborg som dömdes till fängelse för misshandel av sin före detta hustru.
Åklagaren Thomas Lindstrand har nämligen funderat färdigt när det gäller misstankarna mot mannen och hans sätt att hantera hemliga handlingar.

Åklagarens bedömning skickades under fredagen till parterna för yttrande.

Brottsmisstanken i utredningen har varit grov obehörig befattning med hemliga uppgifter. Det gäller hemligstämplat material som hittats i militärens bostad.

Generalmajoren var en av Sveriges högsta militärer och chef för Försvarsmaktens operativa insatsledning när han åtalades för en rad övergrepp på sin före detta hustru.

Tingsrätten dömde honom för misshandel till sex månaders fängelse och den domen halverade sedan hovrätten.

Mannen har kvar sin titel och sin anställning inom försvaret, men är arbetsbefriad. Hans yrkesframtid bestäms inte förrän den rättsliga processen kring brotten han misstänks för är avslutad.