"Kommunerna bör satsa på drogsamordnare"

Kommunerna måste tänka långsiktigt när det gäller det förebyggande arbetet mot alkohol och droger bland unga.
Det menar Pirjo Svegréus som är samordnare för arbetet i Skövde kommun. Hon anser att jobbet blir omöjligt att genomföra ett år i taget.

Att låta drogsamordnarna jobba ett år i en kommun med antirökkampanjer eller information om alkohol och drogers skadeverkningar, för att seden avskaffa dem gör ingen nytta i det långa loppet menar Pirjo Svegréus. Det förebyggande arbetet måste ske långsiktigt anser hon.

- Vi måste jobba, jobba, jobba hela tiden. Är man projektanställd, hallå! Vad kan du göra? Det är bara en kort tid och sedan får du släppa taget om det, säger Pirjo Svegréus.

Att flera kommuner i Skaraborg avstår från att ha en samordnare för arbetet som kan agera spindel i nätet för skola, polis, socialtjänst och fritidsförvaltning, det kan hon bara beklaga för både alkohol, tobak och droger finns nära ungdomarna.

- Det är hur lätt som helst att köpa alkohol. Det finns inga åldersgränser på langarna som säljer från bagageluckor. Det är riktigt hopplöst, säger Pirjo Svegréus.

Hon önskar att fler kommuner överväger att skaffa en drogsamordnare, kanske kunde flera kommuner samsas om samma:

- I en liten kommun kanske man inte har råd att ha en person som arbetat på heltid med detta. Men vi har kommunsamverkan inom andra områden, säger Pirjo Svegréus.