48-årig trafikskadad man från Mariestad får skadestånd

En 48-årig man från Mariestad, som skadats i trafiken i slutet av november 1996, har rätt till skadestånd från sitt försäkringsbolag för inkomstbortfallet.
Det fastslår Högsta domstolen, HD.
Mannen måste inte styrka att han genom olyckan gått miste om ett välbetalt jobb i Norge, anser HD.

Försäkringsbolaget Länsförsäkringar dömdes i hovrätten att betala omkring 270 000 kronor till mannen.
Domen överklagades av bolaget till HD, som nu fastställer hovrättens dom.

Mariestadsbon skadades i ryggen i en trafikolycka den 1 november 1996, och har därefter inte kunnat arbeta.

När olyckan hände var han arbetslös. Mannen har yrkat ersättning för förlorad arbetsinkomst för tiden för två år framåt efter olyckan.
Han menar att ersättningen ska beräknas utifrån att han skulle ha arbetat inom byggbranschen i Norge, om han inte skadats i olyckan.

– Svårigheterna för en skadelidande att prestera full bevisning om han eller hon skulle ha sökt arbete med en viss inkomst om skadan inte hade inträffat måste i många fall vara betydande, menar HD.
Därmed räcker det att det varit ”sannolikt” att en skadad person gått miste om en inkomst, för att förlusten ska ersättas.