Många nyheter införs i Västtrafiks nya tabeller

Nästa söndag, den 17 juni, börjar Västtrafiks nya tidtabeller att gälla.

Det innebär flera förändringar i Skaraborgstrafiken. Bland annat får Mariestad och Skara flextrafik och åldersgränsen för att åka med flextrafiken sänks till 75 år.

Alla nyheter för dig som pendlar - läs mer här:

Andra förändringar är att två nya turer sätts in på linje 500 mellan Mariestad och Skövde, att linje 533 Töreboda-Fredsberg-Riksberg-Töreboda läggs ner på grund av för få resande och att det blir anropsstyrda tider morgon och kväll på linje 502 mellan Otterbäcken och Gullspång.

Andra förändringar:

• Linje 102 får en ny kvällstur efter kl. 18.00.

• Fyra nya turer sätts in på linje 106 Götene-Lidköping, för att ge en mer regelbunden tidtabell och bättre pendlingsmöjligheter till Arla.

• Linje 202 Mariestad-Götene-Skara delas till två linjer: Mariestad-Götene, linje 506 och Götene-Skara, linje 202. Götene blir då bytespunkt mellan linjerna 106, 506 och 202.

• Nya linjen 308 Tidaholm-Mullsjö-Jönköping startar med en dubbeltur som komplement till Swebus Express linje 839.

• En ny tur på linje 503 Gullspång-Kristinehamn ska köras av Värmlandstrafiken. Turen går på kvällstid för att stärka upp arbets- och studiependlingen.

• Linje 510 Skövde-Mariestad läggs ner inom Skövde kommun, vissa turer flyttas över till linje 610.

• En ny morgontur för arbetspendlare sätts in på linje 512 Mariestad-Hova.

• Befintlig eftermiddagstur på linje 514 Töreboda-Moholm-Mariestad körs även på skollov.

• En kvällstur sätts in mellan Hova och Gullspång på linje 520, med anslutning från Kinnekulletåget.

• Linje 613 Skövde-Timmersdala-Lerdala delas upp på flera linjer och får nya turer som kompletterar den omlagda skoltrafiken.