Ny mätteknik sparar både miljö och pengar

En ny mätteknik med sensorer för att få bort onödig gödsling inom lantbruket kan minska utsläppen av näringsrikt kväve till vattendrag - och samtidigt ge bättre skördar.

Det visar odlingsförsök som görs på Sveriges Lantbruksuniversitets försöksgård i Lanna utanför Lidköping.

Det handlar om att se till att växtnäringen i form av kväve från stallgödsel eller konstgödsel läggs på rätt ställen på åkern, stannar kvar i växterna och inte når ån Lidan och sin tur Vänern och Västkusten.

Den nya tekniken för att hindra kväve att läcka ut i vattendragen handlar om att sätta på så kallade kväve-sensorer på traktorns tak. De läser av hur grönan växer - om det behövs mer eller mindre kväve på olika delar av den odlade marken.