Längre odlingssäsong - minskar kväveutsläpp

Det varmare klimatet på jorden på grund av växthuseffekten kan innebära att utsläppen av näringsrikt kväve från lantbruket till vattendragen minskar, eftersom odlingssäsongen blir längre.

På Sveriges Lantbruksuniversitets, SLU, försöksgård i Lanna utanför Lidköping mäts nu kväveläckaget till Lidan.

Det är på vintern som kväve läcker ut från åkrarna till exempelvis Lidan på Varaslätten, kväve som sedan hamnar i Vänern.

Klimatförändringarna innebär att det går att odla fler månader på året och därigenom minska kväveläckaget, men de milda vintrarna kan däremot öka kväveutsläppen.

- Får vi mer nederbörd under vintern och en högre temperatur, så ökar risken säger Johan Roland, försöksledare på Lanna försöksgård.

Klimatmyntet har två sidor och Johan Roland tror ändå att det skaraborgska och svenska lantbruket är vinnare när klimatet blir varmare.

- Här i Sverige kommer vi att få en längre odlingssäsong, men i andra delar av världen kan den bli kortare i framtiden.