Skaraborgarna fetast i länet

Skaraborgarna är bland de fetaste i Västra Götaland, männen röker och snusar mer här än i resten av länet och många män äter för lite frukt och grönsaker.

Det visar statistik från nationella folkhälsoenkäten, en enkät där extra många invånare i Västra Götaland valdes ut vid den senaste mätningen.

Skaraborgarna är dock inte sämst på alla områden. Vi dricker mindre sprit än göteborgarna och vi har även en mer aktiv fritid än de, enligt statistiken.