Oförändrad skatt i Västra Götaland

Efter elva timmar, 112 inlägg och 111 repliker beslutade regionfullmäktige att ställa sig bakom majoritetspartiernas budgetförslaget för nästa år.
Beslutet innebär bland annat oförändrad skatt i regionen.

Socialdemokraterna, folkpartiet och centerpartiets klubbade budget innebär att skatten även förtsättningsvis blir 10 kronor och 45 öre och att verksamheterna får en löne- och kostnadskompensation på totalt 968 miljoner kronor.

Samtliga partier i regionfullmäktige hade förslag till budget för kommande år och moderaterna, kristdemokraterna, vänsterpartiet och miljöpartiet reserverade sig mot beslutet till förmån för sina egna förslag.