Äldre i Mariestad oroas av framtida buller

I går framförde de boende invid Humleparken i Mariestad sina protester mot planerna att flytta delar av hantverkskolan DaCapos verksamhet till parken. De boende i 112 äldrelägenheter invid parken är oroliga för att parken ska bli förstörd

Under gårdagskvällen pågick alltså den intensiva debatten som handlar om att hantverkskolan DaCapo vid Göteborgs Universitet, vill förlytta ett sågverk från Johannesbergsområdet i Mariestad till just Humleparken som är belägen i stadens centrala delar.

Grannarna till parken är övertygade om att flytten kommer innbära buller och störande trafik och många framförde att de helst vill slippa se parken skövlas och förstöras. Men så långt ska det inte gå, enligt Johanna Häggquist.

- Det  är inte bli en byggarbetsplats utan en utbildningsverksamhet som ska flyttas och parken kommer fortsätta vara tillgänglig för allmänheten, lovade Johanna Häggquist, planarkitekt i Mariestads kommun.

Möjligheten att överklaga bygget finns fram till den 5 juli, men Johanna Häggquist säger dock att möjligheterna är stora att planen genomförs trots protester:

- Ja, vi har i nuläget inga andra alternativ vi jobbar efter, men vi kommer naturligtvis beakta synpunkter som kommer in, säger Johanna Häggquist.