Götene kommun vägrar gruvdrift på Kinnekulle

Nya Zeelandska företaget Sagacity Holding fick i veckan tillstånd att leta efter mineraler på Kinnekulle. Men att sökningarna så småningom ska leda till gruvdrift är otänkbart menar Götenes kommunalråd Bo Bergsten som också motsatte sig letandet.

- Kinnekulle är ju välkänt för natur- och kulturvärden och att där bedriva sådan verksamhet är fullständigt otänkbart, säger Götenes kommunaråd Bo Bergsten.

Bo Bergsten vill inte ha några mineralsökande företag surrande på Kinnekulle och han är definitivt motståndare till att man exempelvis börjar bryta alunskiffer för att utvinna uran.

- På just den punkten, om uran, där kommer han att få rätt,  Det säger gruvingenjör Gunnar Svanstedt på Bergsstaten som är den myndighet som gett klartecken till det nyazeelandska prospekteringsföretaget.

- Kommunen kan enligt regelverket stoppa uranprytning, men det finns ju annat att utvinna ur alun, säger Gunnar Svanstedt.