Tivedstorp kan få besökscentrum för turister

Tivedens nationalpark mellan Västergötland och Närke behöver ett besökscentrum för att lotsa in turisterna. Länsstyrelserna i Örebro och Västra Götaland utreder nu möjligheterna att bygga ett Naturum.

- Det är viktigt för oss att kunna berätta för våra turister var de han kommit, naturmässigt men också kulturellt, och det kan man göra genom att samla all information i ett Natrum, säger Anders Tivell utvecklings AB.

Det är fem olika platser som ska utredas för ett framtida Natrum varav Tivedstorp är ett.

- Jag är partisk men jag hoppas att det byggs här eftersom vi jobbar med de här frågorna, säger Anders Tivell.