Brottsoffer kan bli utan stöd

Brottsofferjouren i Östra Skaraborg riskerar att läggas ner nästa år, om kommunerna inte skjuter till mer pengar.

Falköpings kommun har beslutat att halvera bidraget till brottsofferjouren och istället satsa mer på vittnesstödföreningen.

- Kommunen vet inte vad de talar om. Brottsofferjouren kostar betydligt mer än vittnesstödet, säger Britt Andreasson på Brottsofferjouren.

Brottsofferjouren har kontakt med brottsoffer i ett tidigt skede, och har ofta kontakt under en längre tid, medan vittnesstödsföreningen tar emot och stödjer vittnen under rättegångar vid Skövde Tingsrätt.

På vittnesstödsföreningen vid Skövde Tingsrätt säger att föreningen att de klarar sig bra på de bidrag man får från brottsoffermyndigheten och kommunerna.