Lidköping satsar på bortglömd yrkesgrupp

Städerskorna i Lidköpings kommun ska erbjudas kompetensutveckling. Och det är hög tid, tycker städchefen Halina Jansson. Städpersonal är en bortglömd yrkesgrupp, menar hon, samtidigt som det ställs allt högre krav på dem.

Personalen på kommunens städenhet - ungefär 120 personer - ska ges möjlighet att studera bland annat ergonomi och data och erbjudas föreläsningar om till exempel stresshantering och hur man bemöter dagens kunder.

Ungefär en halv miljon kronor kommer det att kosta och pengarna tas från det överskott som den egna enheten jobbat ihop. När det gäller just kompetensutveckling är städpersonal en bortglömd yrkesgrupp, säger städchefen Halina Jansson.

Redan under oktober drar den första datakursen igång och förhoppningen är att hela satsningen ska gynna inte bara varje enskild medarbetare utan vara något som stärker yrkesgruppen.

- Jag har jobbat på kontor tidigare och där var det mer kurser, så det känns mycket bra att det satsas på oss här nu, säger Marie Hagelin.

Marie Hagelin är särskilt intresserad av kursen i ergonomi, som hon tror kan hjälpa till att förebygga framtida förslitningsskador i ett ofta tungt arbete och därmed minska sjukfrånvaron i framtiden.

Men kanske sker den största förändringen i synen på städare och städerskor tack vare att kompetenssatsningen i Lidköping.

- Då känner vi att syns och att vi finns och blir då en viktigare arbetsgrupp i kommunen, säger Marie Hagelin.