Låg simkunnighet i flera kommuner

Det är skillnad i Skaraborgs kommuner på hur man klarar att nå upp till skolverkets nya hårdare krav när det gäller simkunnighet.

Bland annat i Vara har man svårt att nå upp till kraven, en femtedel av femteklassarna där kan inte simma enligt skolverkets definition.

Skolverkets nya hårdare krav på simkunnigheten hos skolbarn trädde i kraft den första september.

Alla barn ska i årskurs fem ha simmat 200 meter, varav 50 meter rygg. I Skaraborg är många kommuner bra med när det gäller simningen. Gullspång, Skövde och Karlsborg ligger på över 95% i årskurs fem.

Sämst klarar sig barnen i Vara tätt följt av Skara och Falköping där ungefär en femtedel av femteklassarna ännu inte kan simma.

Drunkning är nu den tredje vanligaste dödsorsaken bland unga. Bland annat därför ändrades den första september kursplanen när det gäller simundervisning. Men på många håll i Skaraborg, bland annat i Vara, kan det alltså bli svårt att nå upp till skolverkets nya krav. Något som badföreståndaren Tomas Karlsson i Vara menar beror på att baden inte är barnanpassade.