Semper i Götene gasar och bromsar

30 tjänster ska bort på Sempers anläggning i Götene. Det beskedet fick de anställda igår.
Semper tog över fabriken från Arla i somras, och vill nu effektivisera för att kunna hävda sig i konkurrensen.

- Men det kan i slutändan bli färre än 30 som får sluta eftersom vi samtidigt vill satsa, säger platschefen Ingrid Polvi.

Sempers anläggning i Götene ska bli mer kostandseffektiv, och därför måste tjänster bort. En tredjedel på tjänstemannasidan. Resten i produktionen.

Men samtidigt vill Semper att fabriken ska växa, och troligen kommer man redan inom kort börja tillverka större volymer av främst barnmat, för den europeiska markanden.

Dessutom hoppas Semper kunna få ännu mer produktion till Götene, produktion som idag sker nere i Europa. Minska ner och växa samtidigt alltså.

Lars Stockman ordförande för Livsklubben på Semper i Götene kallar det att gasa och bromsa samtidigt, och han tror inte heller att så många som 30 tjänster kommer försvinna.

- Jag tror inte varslen kommer genomföras och många med mig är frustrerade när vi vet vad vi väntar på för volymer, säger Lars Stockman.