Skövde flygplats satsar igen

Skövde flygplats tänker sig att satsa på reguljär flygtrafik igen, trots tidigare satsningar som har misslyckats.
En konsultrapport pekar ut Köpenhamn och Helsingfors som lämpliga destinationer.

- Förutom att det är högkonjunktur så har vi sett liknande lyckade satsningar och så har affärsresandet ökat och ändrats, säger Skövde Flygplats vd Carl-Johan Andersson.

Tanken är att flera företag ska gå ihop i en gemensam satsning på vad man vill kalla Skaraborgs flygplats, men frågan är varför man tror på succé NU, trots tidigare misslyckanden.

- Det gäller bara att få företag och andra att ställa upp nu, vilket vi hoppas kunna åstadskomma med bättre marknadsförening, säger Carl-Johan Andersson

Den planerade satsningen beräknas kosta mellan 20 och 30 miljoner kronor och man räknar med att komma igång med flygtrafiken redan nästa år.