Bönderna struntar i ekologisk mjölk

Det är brist på ekologisk mjölk, men bönderna är kallsinniga till att producera ekologiskt.
Mejerierna vill ha mer ekologisk mjölk men många lantbrukare tvekar.
- Bland annat på grund av att det krävs mycket mark för att gå över till ekologisk mjölkproduktion, säger Jan Hill, ansvarig för ekologisk odling på Länsstyrelsen.

- Många tror att problemen är fler än vad de är, men visst finns det problem, säger Jan Hill.

Till problemen hör att det krävs större arealer för att bedriva ekologiskt jordbruk och ibland krävs ombyggnader av ladugården. Dessutom har tillvaron för de konventionella mjölkbönderna blivit lättare.

- Arla har höjt mjölkpriset till bönderna i omgångar och därmed så känner sig nog mjölkproducenterna nöjdare nu än för bara något år sedan.

- För att locka över bönderna till ekologiskt så måste det bli mer lönsamt och dessutom måste konsumenter och butiker visa att det är ekologiskt som är framtiden.

Länsstyrelsen och Hushållningssällskapet har bjudit in mjölkbönder till en kurs för att öka intresset för ekologisk mjölkproduktion. Men så få har anmält sig att kursen inte ser ut att bli av.