Billingens Golflubb i kris - kanske väntar försäljning

Billingens golfklubb befinner sig i ekonomisk kris, det menar styrelsen för klubben.
I den kommande veckan hålls ett medlemsmöte där framtiden för klubben kan avgöras.
För ett alternativ för att rädda klubben är att sälja driften av banan till Knistad.

- Det enda som skiljer ett sådant förslag från dagens läge är att ett aktiebolag kommer driva skötseln, säger Kim Berghäll.

Från många golfklubbar kommer signaler om sviktande ekonomi. Tillgången på banor är generellt större än efterfrågan.

Billingens golfklubb är en av banorna som har problem.

Underskottet i år beräknas bli 100 000 kronor, nästa år finns en prognos från styrelsen som spekulerar i fördubblat underskott.

Kim Berghäll säger att styrelsen är enig om att föra fram två förslag till medlemsmötet.

Det mest spektakulära förslaget handlar alltså om att sälja driften till Knistad AB utanför Skövde, som ju driver golfbanan där och som alltså skulle kunna nå rationaliseringsvinster genom driften av två banor.

Kim Berghäll anser att det nu är upp till medlemmarna att avgöra. Men han påpekar att något måste ske, för banken kommer på sikt inte att ställa upp om inte något sker.

- Det finns alltid en gräns för hur mycket finansiärerna är beredda att hjälpa till om inte klubben hjälper sig själv först.