Tidning klandras för homorykte

Falköpings tidning klandras av Pressens Opinionsnämnd för att ha publicerat uppgifter om politikers kärleksliv och sexuella läggning.

Publiceringen skedde i samband med skriverier om dataspionaget på socialdemokraternas intranät.

Tidningen anmäldes efter en artikel med spekulationer om att två politiker som misstänktes för dataintrång hade ett homosexuellt förhållande.

Pressens Opinionsnämnd menar att de omskrivna politikerna har lidit oförsvarlig publicitetsskada av artikeln.