Besöksförbud på fågelö i Vänern

Länsstyrelsen har infört tillträdesförbud till länets äldsta naturreservat, Östra och Västra Fågelön, som ligger 300 meter väster om Kinnekulle i Vänern.

Beslutet innebär att häckande fåglar får vara ifred under april till juli.

Det är främst tärnor och måsfåglar som har ön som en viktig häckningsplats.

Dessutom ska skötseln förbättras genom att träd och buskar ska röjas bort.